Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek (Aranykert Mobilház-Apartmanok) foglalási folyamatát, illetve igénybevételét.
  Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Galántai Balázs e.v. 9062 Vének, Petőfi u. 1/C.  elszállásolási Szerződést köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevőkkel.
 

Szerződő felek

  Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a Szolgáltatónál a tabor@aranykerttabor.hu   e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, csoport esetén a csoport vezetője, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára / a vele együtt érkezőkre / a csoporttagokra nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

  Szolgáltató: Galántai Balázs e.v.  a véneki Aranykert Mobilház - Apartmanok üzemeltetője      
székhely és levelezési cím: 9062 Vének, Petőfi u. 1/C. 
nyilvántartási szám:  54346079
adószám: 55637518-1-28
telefon: +36 30-881-2105    
honlap: www.aranykerttabor.hu           e-mail cím: tabor@aranykerttabor.hu 
továbbiakban: Szolgáltató

 

1. Az ÁSZF célja

  Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozóan a mindenkori hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések irányadóak.


2. Az ÁSZF elfogadása

  Az ÁSZF Vendég által történő elfogadása a szállás igénybevételének (Szolgáltatás) egyik előfeltétele. Az ÁSZF elfogadására a foglalási folyamat során a Szolgáltató felhívja a Vendég figyelmét. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást igénybe veszi.

 

 

3. Az ÁSZF hatálya

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatja a Honlapon (lásd fent) megjelenítve, a módosításban jelzett időponttól érvényesítve.
  Jelen ÁSZF 2020. február 1-től határozatlan ideig hatályos.4. A szállásfoglalás menete:
 

4.1. A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban Árajánlatot küld. Az Árajánlatra történő válasz hiányában az Árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül, kivéve, ha az Árajánlatban erre vonatkozóan más határidő került rögzítésre.

4.2. Az Árajánlat elfogadása esetén a Vendég írásban adja le Megrendelését, melyre a Szolgáltató köteles írásban 3 napon belül visszajelezni, a Megrendelés elfogadása esetén Visszaigazolást küldeni.

4.3. A Foglalás a Visszaigazolásban meghatározott összegű Foglaló (lásd 5. pont) megfizetését követően jön létre, és írásban megkötött Szerződésnek minősül. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határidőig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

4.4. A szóban leadott megrendelés, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a szerződő felek írásos megállapodása szükséges.
Már visszaigazolt, illetve leelőlegezett Foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében, esetleges ráfizetés esetén lehet lehetőség.

 

5. Foglaló

5.1. Általános esetekben:

  5.1.1. Foglaló mértéke 1 éj esetén: a teljes díj a visszaigazolást követő 8 napon belül.

  5.1.2. Foglaló mértéke 1-nél több éj esetén a szállásdíj 50%-a a visszaigazolást követő 4 napon belül.


5.2. Az általánostól eltérő esetekben

 A Szolgáltató jogosult az általánostól eltérő összegű Foglaló meghatározására különleges esetekben (pl. ünnepek, kiemelt időszakok esetében), vagy a fizetési határidő meghosszabbítására a Vendég kérésére.

 


6. Lemondási Feltételek

6.1. A foglalástól  az érkezés előtti 7.napig a szállás lemondása esetén a kötbér a szállásdíj  50%-a, vagyis (általában) a küldött Foglaló, míg az érkezés előtt 7 napon belül történő lemondásoknál és meg nem jelenés esetén a szállásdíj 100 %-ára jogosult a Szolgáltató.

  6.1.1 Előbbiek alól kivételek az 1 éjszakás foglalások (lásd 5.1.1), ahol bármikor történő visszamondás esetén a teljes, elküldött Foglaló a kötbér.

 

7. Teendők a Vendég érkezésekor és távozásakor

   A vendég a szállást 14.00-22.00 óráig történő bejelentkezéssel veheti igénybe. Előzetes megállapodás esetén korábbi bejelentkezés és későbbi kijelentkezés (esetleges különdíj ellenében) lehetséges.

7.1 Teendők a Vendég érkezésekor:

  7.1.1. Szolgáltató képviselője és a Vendég az érkezéskor pontosítják a korábban küldött Foglaló felett fennmaradó szállásdíj összegének fizetési módját, és idejét.

  7.1.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja az általa átolvasott, kifüggesztett Házirendet.

  7.1.3. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a Házirend elolvasása mellett az abban nem említett, de a hely működése szempontjából fontos, aktuális dolgokról Szolgáltató képviselőjétől szóbeli tájékoztatást kap, amit szóban elfogad.

  7.1.4. A Vendég és a Szolgáltató képviselője együtt átnézik az igényelt szállást, az esetleges, állapotra, működési helyzetre vonatkozó megállapításokat bármely fél kérésére írásban rögzíthetik.

  7.1.5. Kisállatokkal kapcsolatban az alábbiak tisztázása: A szálláshelyre előre történő egyeztetés alapján, különdíj ellenében kistestű háziállatok hozhatóak. Mivel kennellel és hermetikusan záró kerítéssel nem rendelkezünk, így az állatokra történő folyamatos figyelem, és azok megfelelő módon és helyen való tartása kiemelten a Vendég feladata. A háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a Vendéget kártérítési kötelezettség terheli.
 

7.2 Teendők a Vendég távozásakor

  7.2.1. A Vendég és a Szolgáltató képviselője együtt átnézik az igénybe vett házakat, szobákat, az esetleges, állapotra, működési helyzetre vonatkozó megállapításokat bármely fél kérésére írásban rögzíthetik.

 

8. A szálláshely használatának visszautasítása, szerződés megszűntetése.

  A Szolgáltató jogosult a szerződést (akár a szállás Vendég általi elfoglalása előtt, akár azonnali hatállyal, a foglalt időszak alatt) felmondani és a további szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben:

8.1. A Vendég nem teljesítési a Foglaló összege felett fennmaradt összegre vonatkozó fizetési kötelezettségét.

8. 2. A Vendég fertőző betegségben szenved

8. 3. A Vendég drog befolyása alatt áll vagy kommunikáció / együttműködés-képtelen állapotba kerül alkohol hatására.

8. 4. A Vendég elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a helyszínen.

8. 5. A feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major esetek (tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése) esetén, melyek felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel.

8.6. A Házirend Vendég általi súlyos megszegése esetén – annak minősül például:

  8.6.1. A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet, az ott található eszközöket, illetve az egyéb szolgáltatásokhoz tartozó eszközöket.

  8.6.2. A Vendég által hallgatott zene hangereje a Szolgáltató erre vonatkozó felszólítása után is meghaladja a Szolgáltató által meghatározott szintet.

  8.6.3. A Vendég éjszaka használja a Fürdőtavat.

  8.6.4. A Vendég a tűzveszélyes helyeken, pl. a mobilházban dohányzik.

 

9. A Vendég jogai

  A Vendég jogosult

9.1. A Szálláshelyet és az ahhoz közvetlenül tartozó eszközöket tisztán, jó állapotban a Visszaigazolásban meghatározott időponttól kezdve átvenni, és azokat rendeltetésszerűen használni a Szerződésben meghatározott időtartamban.

9.2. A Szálláshelyen a nyugodt pihenésre, figyelembe véve, hogy a kiadandó házak mindegyike egy nagyobb komplexum része, ahol egyidejűleg más vendégek is tartózkodhatnak.

9.3. A tartózkodása idején felmerülő bármely probléma esetén a Szolgáltató részéről a lehető leggyorsabb segítséget, hibaelhárítást megkapni.

9.4. A Honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett külön szolgáltatásokat esetleges különdíj ellenében igénybe venni (kerékpárbérlés, kenubérlés, bográcsozás…).

9.5. A szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat, panaszokat bejelenteni a Szolgáltatónak szóban illetve írásban, majd (az írásban bejelentettek esetén) a Szolgáltató által kivizsgáltakat, megállapításokat 30 napon belüli kézhez kapni.

 

10. A Vendég kötelezettségei

  A Vendég köteles:

10.1. A Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

10.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti személyek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen, különös tekintettel a közelben található Fürdőtóra illetve annak közvetlen környékére vonatkozóan.

10.3. Az általa, vagy a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt azonnal jelenteni, és az esetleges javítási / csere-költségeket a Szolgáltatónak megtéríteni.

10.4. Az ott-tartózkodás alatt érkező látogatókat, külsős személyeket a Szállásadó képviselőjének bejelenteni.


10.5. Távozás előtt a bérelt ház eszközeit az érkezéskor átvett állapotban visszaadni Szolgáltató részére.
 

10.6. Tűzrakással kapcsolatban

  10.6.1 A vonatkozó rendeletekkel tisztában lenni, azokat betartani.

  10.6.2 A tervezett tűzrakási tevékenységet előre bejelenteni Szolgáltató felé.

10.7. Az általa hozott kisállatokra kiemelt figyelmet fordítani, tekintettel a 7.1.6 pontra.


Csoportok estében a Csoportvezető felelőssége minden Csoporttag cselekedetére kiterjed.


11. A Szolgáltató jogai

  A Szolgáltató jogosult

11.1. A Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett Foglaló összegét megtartani jelen ÁSZF-ben (lásd 5. Foglaló és 6. Lemondási feltétek) rögzítettek szerint.

11.2. Az ÁSZF 8. pontja alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatást visszautasítani, (akár azonnal) megszüntetni.

11.3. A Vendég által átvett berendezési tárgyak, eszközök állagában a Vendég ott-tartózkodása alatt bekövetkezett károkkal kapcsolatban kártérítési igénnyel élni.

11.4. A Vendég kültéri tűzrakásakor a tűz megszüntetésére, amennyiben

   11.5.1 Annak bejelentése nem történt meg a Szolgáltató felé (lásd 10.6.2 pont).

   11.5.2 Annak megvalósítása ellentétes a vonatkozó rendeletekkel.

   11.5.3 Annak megvalósítása a környezetre veszélyes helyen jött létre.

 

 

12. A Szolgáltató kötelezettségei, felelőssége

A Szolgáltató köteles:

12.1. Tisztán, megfelelő állapotban, határidőre átadni a megrendelt mobilházat a Vendég részére.

12.2 Saját vagy ügyeletes képviselője telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, a Vendég ott-tartózkodása alatt esetlegesen felmerülő problémák rendezése érdekében.

12.3 Biztosítani a Vendég jogát a nyugodt pihenésre, figyelembe véve, hogy a kiadandó házak mindegyike egy nagyobb komplexum része, ahol egyidejűleg más vendégek is tartózkodhatnak.

12.4 A Vendég panaszát a lehető leggyorsabban kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket annak kezelésére.

12.5 A Vendég általi, a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákról, panaszokról szóló írásbeli bejelentést kivizsgálni 30 napon belül, és a vizsgálat eredményéről a Vendéget tájékoztatni. A bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezetni.

12.6. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki

  12.6.1 A vendég által hozott elektromos berendezésekre.

  12.6.2 A vendég által hozott kisállatok okozta sérülések, károkozások tekintetében.

  12.6.3 A mindenki által elháríthatatlanul bekövetkezett károkra (Vis Major).

  12.6.3 A mobilházaiban, a közösségi terekben, külső területeken hagyott értéktárgyak, készpénz őrzésére.

  12.6.4 A közterületi parkolóban hagyott gépjárművekkel kapcsolatos történésekre, azok őrzésére, az azokban hagyott értékekre.

  12.6.5 A Vendég saját maga által létrehozott kültéri tűzrakásával kapcsolatos esetleges károkra.
 

 
                       tabor@aranykerttabor.hu                        

 

Üzemeltető Kultour Bt.          9062 Vének, Petőfi u. 1/B.            cégj.szám: 08-06-009308             adószám: 20769121-2-08